Tlf : 60 18 12 82    Mail : psykolog@andreatune.dk

Velkommen

Jeg er autoriseret psykolog og tilbyder terapeutiske samtaler til unge,  voksne, par og grupper. Jeg har erfaring med  forskellige psykologiske problemstillinger, herunder kriser, depression, angst og spiseforstyrrelser. Fra mange års ansættelse i psykiatrien har jeg erfaring med de fleste psykiatriske diagnoser og med at tale med mennesker med psykiatrierfaring. Jeg er videreuddannet indenfor narrativ terapi, klientcentreret terapi, kognitiv terapi og mindfulness.
Jeg tilbyder også supervision for både enkeltpersoner og grupper.

Det  er vigtigt for mig at du føler dig mødt i samtalen, og at du mærker en respekt for netop dit perspektiv og din måde at være i verden på. Min grundholdning er at mennesker er eksperter på deres eget liv. Jeg har til gengæld viden om og erfaring med måder at tale om det på.

Som medlem af Dansk Psykologforening arbejder jeg under de nordiske regler for etik og under psykologlovens regler for tavshedspligt. Alle henvendelser behandles fortroligt.